Cung cấp các thiết bị trong lĩnh vực năng lượng: Các thiết bị điện (Các attomat, khởi động từ, máy cắt, khởi động mềm, biến tần,...), Các thiết bị đo lường (Đồng hồ đo Kyoritsu,...), Các thiết bị đo phân tích rung đảo, giám sát điện năng.