Kiểm toán năng lượng cho Công ty sản xuất Giày - Cẩm Giàng, Hải Dương

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Năng lượng Việt Nam đã hoàn thành dự án kiểm toán năng lượng tại Công ty sản xuất Giày - Cẩm Giàng, Hải Dương

Kiểm toán năng lượng cho Công ty sản xuất Giày - Cẩm Giàng, Hải Dương

Công ty CP Khoa học và Công nghệ Năng lượng Việt Nam đã triển khai kiểm toán năng lượng tại Công ty sản xuất Giày - Cẩm Giàng, Hải Dương. Kết quả kiểm toán đánh giá và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công ty như:

- Hệ thống giám sát độ rung cho các thiết bị chính như: Hệ thống máy nén khí, hệ thống chiller, ...
- Hệ thống biến tần cho các động cơ,
- Hệ thống quản lý năng lượng, ...

Bước đầu đã giúp Nhà máy đánh giá được tổng quan tình hình tiêu thụ năng lượng của mình cũng như đưa ra được bức tranh chung tổng thể về định hướng tiết kiệm năng lượng.

z3475631991807_d63d36df0ed2a0ee514a3769a0b8172d.jpgHình ảnh đo kiểm tại Công ty TNHH Giầy Ngọc Hưng

Dự Án Kiểm Toán