Kiểm toán năng lượng tại Công ty Khai thác & Chế biến Đồng Lào Cai

Công ty CP Khoa học và Công nghệ Năng lượng Việt Nam đã hoàn thành dự án kiểm toán năng lượng tại nhà máy Khai thác & Chế biến Đồng Lào Cai

Kiểm toán năng lượng tại Công ty Khai thác & Chế biến Đồng Lào Cai

Công ty CP Khoa học và Công nghệ Năng lượng Việt Nam đã triển khai kiểm toán năng lượng tại nhà máy Khai thác & Chế biến Đồng Lào Cai. Kết quả kiểm toán đã đánh giá và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công ty như:

- Giám sát quản lý nội vi
- Hệ thống giám sát quản lý độ rung cho các thiết bị chính nhưHệ thống máy nghiền, hệ thống máy đập, ...
- Hệ thống biến tần cho các động cơ,
- Hệ thống quản lý năng lượng, ...

Bước đầu đã giúp Nhà máy đánh giá được tổng quan tình hình tiêu thụ năng lượng của mình, cũng như đưa ra được bức tranh chung tổng thể về định hướng tiết kiệm năng lượng.


c10e938d3927f579ac36.jpg
Hình ảnh đo kiểm kiểm tại Nhà máy

Dự Án Kiểm Toán