Kiểm Toán Năng Lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12).

Kiểm Toán Năng Lượng

Lợi ích của việc kiểm toán năng lượng

Khi đối tượng nghiên cứu là một tòa nhà được sử dụng, việc giảm tiêu thụ năng lượng trong khi vẫn duy trì hoặc cải thiện sự thoải mái của con người, sức khỏe và an toàn là quan tâm hàng đầu. Ngoài việc chỉ đơn giản là xác định các nguồn sử dụng năng lượng, kiểm toán năng lượng còn tìm cách để ưu tiên sử dụng năng lượng theo cơ hội tiết kiệm hiệu quả năng lượng từ giá thành cao nhất tới thấp nhất.

1. Kiểm toán năng lượng: là một kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra.

2. Trình tự triển khai
Trình tự KTNL.jpg

3. Thành phần nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng

Chương 1. Tóm tắt

- Tóm tắt các phát hiện tiềm năng tiết kiệm năng lượng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
- Đề xuất lựa chọn các giải pháp ưu tiên đầu tư

Chương 2. Giới thiệu

- Giới thiệu tóm tắt về cơ sở được kiểm toán
- Tổ chức lực lượng kiểm toán
  - Tổng quan và phạm vi công việc
- Nội dung của báo cáo kiểm toán năng lượng

Chương 3. Các hoạt động của công ty

- Lịch sử phát triển và hiện trạng
- Cơ cấu hoạt động và sản xuất

Chương 4. tả các quá trình trong dây chuyền công nghệ

- Các dây chuyền sản xuất.
- Các tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

Chương 5. Nhu cầu và khả năng cung cấp năng lượng

- Nhu cầu tiêu thụ năng lượng, nước.
- Thông số và đặc tính nhiên liệu, năng lượng sử dụng.
- Suất tiêu hao năng lượng.

Chương 6. Ràng buộc về tài chính - kỹ thuật

- Các vấn đề về kỹ thuật - công nghệ, môi trường.
- Các giải pháp và đánh giá về kinh tế.

Chương 7. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng

- Xác định và trình bày chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
- Các giải pháp kỹ thuật được lựa chọn.
- Phân tích về tài chính, năng lượng và môi trường

Kết luận và khuyến nghị

   Phụ lục

4. Lợi ích của Đơn vị sau khi được kiểm toán

- Giảm chi phí năng lượng
- Giảm chi phí bảo trì, nâng cao tuổi thọ thiết bị tiêu thụ năng lượng
- Hỗ trợ quản lý vận hành
- Tối ưu hóa các giải pháp cho sử dụng và tiết kiệm năng lượng

Dịch Vụ Kiểm Toán Năng Lượng

Kiểm Toán Năng Lượng

Kiểm Toán Năng Lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12).