Giải Pháp Giám Sát Tình Trạng

Trong quá trình vận hành sản xuất tại Doanh nghiệp không tránh khỏi hiện tượng các thiết bị, máy móc bị ăn mòn dẫn đến hư hỏng hoặc phải dừng hoạt động để sửa chữa và thay thế. Việc dừng hoạt động và thay thế thiết bị làm ảnh hưởng tới hiệu quả vận hành của công ty, giảm năng suất và tốn kém chi phí không nhỏ.

Giải Pháp Giám Sát Tình Trạng

Những thiết bị máy móc không đáng tin cậy gây ra những hậu quả to lớn. Điều gì sẽ xẩy ra nếu thiết bị máy móc của bạn có thể hoạt động liên tục bằng hoặc cao hơn công suất định mức của chúng , với tỷ lệ phần trăm tổng số giờ lớn hơn mỗi năm, trong khi tốn ít chi phi cho việc bảo trì. Đó chính xác là điều mà các công ty tốt nhất hiện nay đã tìm ra cách làm.

Các nghiên cứu trong ngành công nghiệp cho thấy trung bình nhà máy chi khoảng 5% giá trị tài sản thay thế cho việc bảo trì mỗi năm. Trong đó, những người thực hiện tốt nhất tốn ít hơn 60% -  chỉ 2%. Trong khi tận hưởng thời gian hoạt động, hiệu quả và lợi nhuận tốt hơn. Nó không chỉ đơn giản là chi tiêu ít hơn cho bảo trì, mà là làm việc theo cách khác - làm việc thông minh hơn - để đạt được các hoạt động đáng tin cậy.

Chúng tôi thiết kế và cung cấp các giải pháp cho tất cả các nhu cầu giám sát, phân tích độ rung động của các thiết bị máy móc, bao gồm các cảm biến, các bộ giám sát, phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ với các mục tiêu:

Tăng độ khả dụng và sản lượng
- Giảm chi phí bảo trì
- Giảm rủi ro và đảm bảo an toàn vận hành

Ngoài ra, đơn vị chúng tôi cung cấp dịch vụ đo kiểm phân tích đánh giá độ rung định kỳ cho các thiết bị rung tại nhà máy.


Dịch Vụ Đo Kiểm Phân Tích Chuẩn Đoán Rung Đảo

Giải Pháp Giám Sát Tình Trạng

Giải Pháp Giám Sát Tình Trạng

Trong quá trình vận hành sản xuất tại Doanh nghiệp không tránh khỏi hiện tượng các thiết bị, máy móc bị ăn mòn dẫn đến hư hỏng hoặc phải dừng hoạt động để sửa chữa và thay thế. Việc dừng hoạt động và thay thế thiết bị làm ảnh hưởng tới hiệu quả vận hành của công ty, giảm năng suất và tốn kém chi phí không nhỏ.