TKV duy trì ổn định chuỗi cung ứng than cho sản xuất điện và phát triển kinh tế

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ đề ra; đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng than cho sản xuất điện và phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

TKV duy trì ổn định chuỗi cung ứng than cho sản xuất điện và phát triển kinh tế

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đánh giá công tác cán bộ.

Báo cáo của TKV cho biết: 6 tháng đầu năm đã sản xuất trên 22 triệu tấn than nguyên khai, đạt 56% KH năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đặc biệt, TKV đã chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất than khai thác tăng thêm 1,4 triệu tấn than, thực hiện tốt yêu cầu tăng sản lượng phục vụ sản xuất điện và nhu cầu của thị trường; Than tiêu thụ đạt 24,6 triệu tấn, đạt 57% KH năm, riêng tiêu thụ hộ điện là 18,2 triệu tấn, đạt 52% KH năm và bằng 99% so với cùng kỳ; bốc xúc đất đá đạt 78 triệu m3; mét lò đào đạt trên 121 nghìn mét, trong đó mét lò XDCB tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021; Doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 81 nghìn tỷ đồng, đạt 61,6% KH năm; Nộp ngân sách Nhà nước hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021; Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt trên 14 triệu đồng/người-tháng, tăng gần 4% so với kế hoạch. Các hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí… đảm bảo thực hiện theo kế hoạch.

Nhiệm vụ quý 3/2022: Sản xuất 10,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 10 triệu tấn, bóc xúc đất đá 48 triệu m3, đào trên 72 nghìn mét lò. Mục tiêu 9 tháng đầu năm 2022, tiêu thụ than đạt tối thiểu 80% KH năm, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất than, khoáng sản, hoá chất, điện lực đạt từ 75 - 80% KH năm 2022, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

TKV duy trì ổn định chuỗi cung ứng than cho sản xuất điện và phát triển kinh tế
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả SXKD đạt được 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả SXKD đạt được 6 tháng đầu năm và đánh giá cao cơ quan điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị đã nỗ lực trong SXKD, đặc biệt đã đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng than đáp ứng cho điện và nền kinh tế, đẩy mạnh chế tạo các sản phẩm cơ khí, tăng cường sử dụng sản phẩm, vật tư trong ngành… Đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, HĐTV và Đảng uỷ TQN, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật; tranh thủ thị trường thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch; phát động thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

TKV duy trì ổn định chuỗi cung ứng than cho sản xuất điện và phát triển kinh tế
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tin tưởng, TKV sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng nhấn mạnh các yếu tố giúp TKV hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm với những kết quả ngoài mong đợi, đó là sự nỗ lực, miệt mài lao động sản xuất của cán bộ, CNLĐ toàn Tập đoàn; có sự dự báo và chuẩn bị sớm cho tăng sản lượng than.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐTV Tập đoàn, chỉ đạo điều hành sản xuất và tiêu thụ, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD không thấp hơn kế hoạch. Với những kết quả, thành tích đạt được, Tổng Giám đốc Tập đoàn tin tưởng TKV sẽ hoàn thành thắng lợi, đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn đã tổ chức nhận xét, đánh giá công tác cán bộ năm 2021.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn tác động ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Tập đoàn, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị, Tập đoàn đã vượt qua khó khăn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo SXKD, hoàn thành xuất kế hoạch SXKD, các sản phẩm chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, doanh thu trên 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận 5.367 tỷ đồng; nộp ngân sách 18.638 tỷ đồng; tiền lương toàn Tập đoàn đạt bình quân 14,6 triệu đồng/người-tháng; năng suất lao động tăng 15% so với kế hoạch.

Đặc biệt, TKV đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức tiêm 3 mũi vắc-xin phòng dịch cho 100% CNVCLĐ đủ điều kiện, đạt tỷ lệ cao nhất trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tập đoàn với người lao động. Đồng thời, hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, được Chính phủ và các địa phương đánh giá cao. Có được kết quả đó, là sự nỗ lực, đóng góp lớn của cán bộ, CNLĐ toàn Tập đoàn, trong đó có vai trò quan trọng của các đồng chí Tổng Giám đốc/Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2021 theo quy định và các tiêu chí của Tập đoàn. Theo đó, có 8 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 36 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 18 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 03 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá cán bộ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn trong năm 2021. Đồng thời, mong muốn các Tổng Giám đốc/Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn tiếp tục phát huy những thành tích, các mặt mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do địa bàn sản xuất rộng, nhiều lĩnh vực quan trọng, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn và tác động cùa dịch bệnh, thiên tai…

Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và triển khai thực hiện theo đúng quy định; tăng cường đoàn kết nội bộ, tự chủ, tự quyết định những vấn đề của đơn vị; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm, từ xa để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và TKV phát triển bền vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn đã chúc mừng đồng chí Phạm Văn Mật, nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn và đồng chí Dương Phi Hùng, nguyên Trưởng Ban Tài nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

#NGUỒN: nangluongvietnam.vn

Điện

Nhiệt điện Na Dương trên đường đi tới

Nhiệt điện Na Dương trên đường đi tới

Vậy là năm 2021 đã đi qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhiệt điện Na Dương đã dành được những kết quả rất đáng trân trọng. Đó không chỉ là món quà quý giá chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII mà còn là động lực, niềm tin, sức mạnh để Công ty tiếp tục vươn lên dành nhiều thành tịu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Ngày 9/2/2022, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Lễ phát động: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022

Ngày 9/2/2022, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Lễ phát động: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, Hưởng ứng thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 vì một "VÌ MỘT VIỆT NAM XANH" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021, Ngày 9/2/2022, Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Lễ phát động: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 tại Công ty nhiệt điện Sơn Động.

Hà Nội vinh danh các cơ sở sử dụng năng lượng xanh năm 2021

Hà Nội vinh danh các cơ sở sử dụng năng lượng xanh năm 2021

Sáng ngày 11/12/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố, trao danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2021. Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội (H1).

So sánh giá điện và giá xăng ở Việt Nam

So sánh giá điện và giá xăng ở Việt Nam

Xăng và điện là hai dạng năng lượng phổ biến nhất hiện nay. Xăng có ưu điểm là mật độ tập trung năng lượng cao và có thể lưu trữ bảo quản thời gian dài. Điện có ưu điểm dễ chuyển đổi thành dạng năng lượng khác nhưng không thể bảo quản dài hạn. Xăng lại chịu nhiều thứ thuế và phí hơn điện. Một khi đã cùng là năng lượng thì có thể so sánh với nhau. Muốn so sánh, chúng ta phải đưa về cùng một đơn vị, đó là VND/MJ.

Ảnh hưởng cuộc chiến Nga - Ucraina đến các dự án hợp tác năng lượng tại Việt Nam

Ảnh hưởng cuộc chiến Nga - Ucraina đến các dự án hợp tác năng lượng tại Việt Nam

Việt Nam và Nga có một số dự án hợp tác tương đối lớn trong lĩnh vực năng lượng vốn là lĩnh vực truyền thống của hai nước. Có dự án đã bị ảnh hưởng của cấm vận chống lại nước Nga từ việc sáp nhập bán đảo Crưm, có dự án sẽ chịu tác động do cuộc chiến Nga - Ucraina. Để trả lời cho câu hỏi: Cuộc chiến Nga - Ucraina tác động thế nào đến các dự án của Vietsovpetro, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy Điện khí Quảng Trị và dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong. Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam có một

Hành trình chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Hành trình chuyển đổi số tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Để thực hiện bài bản công tác chuyển đổi số, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đang chú trọng tập trung quy hoạch hệ thống dữ liệu, phần mềm, tối ưu hóa quy trình một cách bài bản. Với định hướng phát triển bền vững, Công ty đã hợp tác với các đối tác lớn về công nghệ số thực hiện việc quy hoạch tổng thể hệ sinh thái toàn Công ty.